Állásra jelentkezők adatkezelési tájékoztatója

1. Az Adatkezelő

Az ExVA Vizsgáló és Tanúsító Korlátolt Felelősségű Társaság és a Béres Gyógyszergyár Zártkörűen Működő Részvénytársaság személyes adatait közös adatkezelőként együttesen – egyetemleges felelősséggel – kezeli a jelen tájékoztatóban foglaltak szerint. Az adatkezelők a toborzást és a kiválasztását is közösen végzik.

Adatkezelők adatai:

ExVA Vizsgáló és Tanúsító Korlátolt Felelősségű Társaság
Székhely: 1037 Budapest, Mikoviny Sámuel u. 2-4.
Képviseli: Bálint Ágnes ügyvezető

Béres Gyógyszergyár Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Székhely: 1037 Budapest, Mikoviny utca 2-4.
Képviseli: Major Ferenc vezérigazgató

(a továbbiakban: az „Adatkezelő”)

Adatvédelmi ügyekben kérjük, az alábbi elérhetőségünkön keressen bennünket:
cím: 1037 Budapest, Mikoviny Sámuel utca 2-4.
e-mail: [email protected]

 

2. Az adatkezelés

Ön a honlapon, a közösségi médiában meghirdetett módon, állásközvetítő oldalon, e-mailben, postai úton vagy személyesen jelentkezhet állásra (álláshirdetés útján vagy attól függetlenül).

Az adatkezelés célja: Kapcsolattartás az állásokra jelentkezőkkel és a megfelelő jelentkezők kiválasztása. Ennek keretében a felvételi eljárás során a beérkezett pályázatok feldolgozásához, elbíráláshoz és az eredményekről való kiértesítéshez szükséges információk megismerése és ezen okokból való felhasználása.

Az adatkezelés jogalapja: Az Ön hozzájárulása melyet a jelentkezés megküldésével ad meg. [GDPR 6. cikk (1) be. a) pont] Hozzájárulását bármikor visszavonhatja, ám a visszavonás nem érinti az azt megelőző adatkezelés jogszerűségét. Kérjük, vegye figyelembe, hogy a hozzájárulás visszavonása esetén jelentkezését nem tudjuk elbírálni.

Az adatkezelési idő: A konkrét álláshirdetésre jelentkezők önéletrajzát, a jelentkezéssel kapcsolatban megküldött személyes adatokat és dokumentumokat az állást betöltő személy kiválasztása után az alábbiak szerint kezeljük:

A sikertelen pályázók személyes adatait a kiválasztást követően töröljük. Előfordulhat, hogy a sikertelen pályázót e-mailben megkérdezzük, hogy kívánja-e, hogy az adatbázisunkban további 1 (egy) évig tároljuk a jelentkezését és álláslehetőség esetén megkeressük. Amennyiben nemleges válasz érkezik, vagy 30 (harminc) napon belül nem érkezik válasz, a jelentkezést és a pályázó adatait töröljük a rendszerből. Amennyiben a további megőrzésről már a jelentkezéskor nyilatkozott, úgy a nyilatkozatban foglaltak szerint járunk el.

A sikeres pályázó személyes adatait áttesszük a munkavállalók adatai közé.

Az általános nem konkrét álláshirdetésre vonatkozó jelentkezést az adatbázisunkban 1 (egy) évig tároljuk. 1 (egy) év elteltével a megadott önéletrajz és egyéb személyes adatokat törlésre kerülnek.

A fentiektől függetlenül Ön bármikor kérheti a személyes adatai törlését, az ilyen jelzés esetén a megadott személyes adatokat azonnal töröljük az adatbázisunkból.

A fejvadász cégek, HR portálok, valamint a facebook külön adatkezelők, így az adatkezelésükről az adott cég honlapján tájékozódhat.

3. Jogok és jogorvoslatok

A hozzájárulás visszavonásán túl, Ön kérhet az Önre vonatkozó adatokról történő tájékoztatást, hozzáférést az ilyen adatokhoz. Kérheti továbbá adatai helyesbítését, törlését, kezelésének korlátozását, valamint kérheti azok átadását. Amennyiben élni szeretne valamelyik jogával, kérjük, hogy azt írja meg nekünk a fenti elérhetőségek egyikére. Tájékoztatjuk továbbá, hogy az adatkezelővel szemben a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz (NAIH) panaszt nyújthat be vagy bírósághoz is fordulhat.

A jogokkal kapcsolatban kérjük, tekintse meg részletes Adatvédelmi Tájékoztatónkat a www.exva hu weboldalon.

Utolsó frissítés: 2023. november 7.


Kérdése van? E-mail:
office@exva.hu

Telefonszámunk:
+36 1 408 2213